Regulamin zakupów

Regulamin zakupów (obowiązuje od 1 stycznia 2023 r.)

 

Właścicielem sklepu internetowego rhema24.pl zwanego dalej sklepem, sklepem internetowym, sklepem rhema24.pl, sklepem internetowym rhema24.pl lub serwisem internetowym jest firma Rhema Adam Karkowski, ul. Lubicz 10, 31-504 Kraków, NIP 676-000-81-92, REGON 350002730, telefon kontaktowy 12-429-46-72, mejl rhema@rhema.pl, zwana dalej Sprzedawcą.

 

Postanowienia ogólne

 

Wszystkie ceny towarów podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) wyrażonymi w PLN (złoty polski).

 

W przypadku gdy w sklepie internetowym rhema24.pl jest informacja o obniżeniu ceny towaru prezentujemy również najniższą cenę towaru, która obowiązywała w okresie ostatnich 30 dni w serwisie internetowym lub od rozpoczęcia oferowania tego towaru do sprzedaży (gdy dany Towar jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni).


Zamówienia można składać poprzez sklep internetowy, jak również pocztą elektroniczną: rhema@rhema.pl oraz telefonicznie: 12-429-46-72 . Możliwe jest również pisemne złożenie zamówienia poprzez pocztę tradycyjną.

Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta.

Zawartość witryny internetowej sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego (pełni jedynie rolę informacji handlowej), a zatem złożenie zamówienia przez klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient, składając zamówienie, składa ofertę kupna zamawianych przedmiotów, zgodnie z informacją na ich temat znajdującą się w momencie zamówienia na witrynie sklepu.

W przypadku złożenia zamówienia przez klienta drogą internetową (strona www, wiadomość e-mail) lub faxem, momentem zawarcia umowy kupna-sprzedaży jest moment osobistego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę sklepu (telefonicznie lub e-mailem).

W przypadku złożenia zamówienia przez klienta telefonicznie, momentem zawarcia umowy kupna - sprzedaży jest moment przyjęcia zamówienia przez obsługę sklepu do realizacji. Domniemywa się, że sprzedawca przyjął zamówienie do realizacji bezpośrednio w momencie złożenia zamówienia telefonicznie, chyba że obsługa sklepu zastrzegła konieczność późniejszego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. W takim przypadku, zastosowanie ma punkt regulaminu dotyczący zamówień składanych przez internet lub fax.

 

Sklep internetowy rhema24.pl nie oferuje usług cyfrowych ani treści cyfrowych.

Od 1 stycznia 2023 r. nie jest możliwe wyrażanie i publikowanie na stronie internetowej nowych opinii o towarach.

Zespół sklepu rhema24.pl dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością.

 

 

Realizacja zamówienia

 

Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu, umożliwiającego naszemu pracownikowi weryfikację rzetelności złożonego zamówienia. Po przyjęciu zamówienia sprzedawca potwierdzi je telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, którego rzetelności nie udało się potwierdzić.

Moment telefonicznego lub e-mailowego potwierdzenia złożenia zamówienia przez sprzedawcę jest też okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia. Późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu może być utrudnione, gdyż od momentu potwierdzenia zamówienia przez sprzedawcę zostaje ono skierowane do realizacji i towar może znajdować się już w drodze do zamawiającego. Niemniej, obsługa sklepu dołoży wszelkich starań, aby w każdym momencie, nawet po zawarciu umowy kupna - sprzedaży, umożliwić zamawiającemu zmianę danych do dostawy, a także (do momentu wysłania przesyłki) zmianę treści zamówienia, włącznie z rezygnacją przez zamawiającego z zakupu (odstąpienia od umowy).

W uzasadnionych przypadkach sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty.

Czas realizacji zamówienia składa się z okresu do wysłania towaru (staramy się aby był on jak najkrótszy, zwykle 1-2 dni robocze od momentu złożenia zamówienia) oraz czasu potrzebnego na dostarczenie gotowej przesyłki do klienta. Jest on zależny od wybranego sposobu dostarczenia towaru i wynosi od 1 do 5 dni roboczych. Jest równy całkowitemu terminowi realizacji zamówienia, jeśli zamówione produkty są dostępne od ręki w naszym magazynie.

Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z klientem indywidualnie.

Zamówiony towar dostarczamy za pomocą firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy - są one widoczne przy zamawianiu książek na stronie sklepu. Koszty dostawy są zależne od wielkości zamówienia, sposobu płatności i sposobu dostarczenia. Dowód zakupu (oryginał faktury VAT) jest dołączany do przesyłki.

Za zakupy w sklepie można zapłacić w następujący sposób:

  • Szybkim przelewem (Przelewy24)
  • Kartą płatniczą
  • BLIKIEM
  • Przelewem na rachunek bankowy. Towar wysyłamy po wpłynięciu kwoty na rachunek.
  • Przy odbiorze, czyli za tzw. pobraniem.

Podmiotem świadczącym usługę płatności online drogą elektroniczną są Przelewy24.

 

 

Gwarancja, odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową sprzedaży i zwrot towaru

 

Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy: W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy, Kupujący (nabywca, konsument, klient) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności. Aby odstąpić od umowy, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: rhema@rhema.pl. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres Rhema, ul. Lubicz 10, 31-504 Kraków.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:
(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
[DANE SPRZEDAJĄCEGO]
.........
Ja ......... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy .........
Data zawarcia umowy to ........., data odbioru .........
Imię i nazwisko ......... Adres ......... Data ......... Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania towaru.

W przypadku uznania odstąpienia od umowy wysyłamy zwracane pieniądze w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu otrzymania przez nas przesyłki zwrotnej.

W przypadku reklamacji z tytułu niezgodności towaru z Umową Sprzedaży Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację na papierze, innym trwałym nośniku lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. W innym przypadku również w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

Konsument w pierwszej kolejności może żądać naprawy lub wymiany wadliwego towaru. Zwrot pieniędzy (częściowy lub całkowity) będzie możliwy w kolejnym etapie dochodzenia roszczeń.

Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego sklep internetowy zwraca bezzwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

Czas obowiązywania odpowiedzialności za niezgodność towaru z umową sprzedaży za sprzedane towary - dwa lata od wydania towaru.

Termin przedawnienia roszczeń reklamacyjnych - do sześciu lat.

Sprzedawane towary nie są objęte przez sklep gwarancją.


Ochrona danych osobowych

 

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w związku z RODO

 

Od 25 maja obowiązuje w Polsce Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (Unii Europejskiej) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Poniżej przedstawiamy kilka informacji o sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o Państwa prawach jakie w związku z tym przetwarzaniem Państwu przysługują.

 

Kto jest administratorem danych osobowych?

 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak wykorzystywane będą Państwa dane, jest firma Rhema Adam Karkowski z siedzibą przy ulicy Lubicz 10, 31-504 Kraków (NIP 676-000-81-92, REGON 350002730,mejl rhema@rhema.pl, tel. 12-429-46-72).

 

Skąd mamy Państwa dane?

 

Otrzymaliśmy je od Państwa w związku z zakupami dokonywanymi przez Państwa na naszych stronach internetowych www.rhema.pl, www rhema24.pl, www.erhema.pl, allegro.rhema.pl oraz w księgarni stacjonarnej przy ulicy Lubicz 10 w Krakowie.

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych?

 

Przetwarzanie danych jest niezbędne dla realizacji zakupów w ww. sklepach internetowych oraz w księgarni stacjonarnej. Zapewnia to bezpieczeństwo obsługi transakcji, jej realizację w ramach umowy sprzedaży oraz realizację zamówień złożonych w przyszłości (np. w celu zalogowania się do własnego konta użytkownika w sklepie internetowym). Przetwarzanie danych osobowych jest też niezbędne aby przeprowadzić ewentualne procesy reklamacyjne, w wypadku, gdy zaistnieją podstawy do ich złożenia, a także wspiera kontakt między firmą Rhema Adam Karkowski a Państwem, w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

W przypadku udzielonej zgody firma Rhema Adam Karkowski przetwarza dane również w celu zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych.

 

Czy podanie danych jest obowiązkiem?

 

Firma Rhema Adam Karkowski wymaga podania danych, by móc zawrzeć z Państwem umowę sprzedaży, w związku z przeprowadzonymi transakcjami. Niezbędne jest podanie adresu do wysyłki zamówionych

towarów, a także innych danych (np. numeru telefonu kontaktowego), wymaganych przez firmę kurierską czy Pocztę Polską w celu dostarczenia towarów do Państwa. Podanie danych jest również niezbędne w celu wystawienia faktury imiennej (na żądanie Kupującego) w związku z dokonywaniem zakupów w księgarni stacjonarnej przy ulicy Lubicz 10 w Krakowie.

 

Jakie macie Państwo uprawnienia w zakresie przetwarzania danych?

 

Zapewniamy, że respektujemy wszelkie prawa, wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.:

1) Prawo dostępu.

2) Prawo sprostowania danych – przy zauważeniu, że dane te są nieprawidłowe lub niekompletne.

3) Prawo usunięcia danych – gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, gdy cofniecie Państwo swą zgodę na ich przetwarzanie, zgłosicie sprzeciw wobec przetwarzania danych, gdy dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Dane powinny być również usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, a także gdy zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku.

4) Prawo ograniczenia przetwarzania danych – po dostrzeżeniu, że dane są nieprawdziwe istnieje możliwość ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.

5) Prawo do przenoszenia danych – na podstawie Państwa zgody lub zawartej umowy. Przenoszenie to odbywa się w sposób automatyczny.

6) Prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym ich profilowaniu.

7) Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 

Komu udostępniamy dane osobowe?

 

Dane osobowe udostępniamy tylko wtedy, gdy jest to konieczne – podmiotom wspierającym funkcjonowanie sprzedaży przez firmą Rhema Adam Karkowski w świadczeniu usług, a także podmiotom, za pośrednictwem których zamówiony towar trafia pod wskazany w zamówieniu adres, tj. firmom kurierskim oraz Poczcie Polskiej – wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji zamówienia. Sklep może również przekazać dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

 

Jak długo dane osobowe będą przechowywane?

 

Firma Rhema Adam Karkowski przechowuje Państwa dane przez czas niezbędny do realizacji zamówień, a także przez okres następujący po zamówieniu, służący dochodzeniu ewentualnych roszczeń, przeciwdziałaniu nadużyciom i oszustwom, do celów skarbowych (podatkowych), statystycznych i archiwizacyjnych – przez okres 6 lat od zdarzenia powodującego konieczność przetwarzania danych.

 

 

Postanowienia końcowe

 

Adres prowadzenia działalności jest jednocześnie adresem korespondencyjnym sprzedawcy.

Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep oraz zamawiającego klienta umowy kupna - sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez klienta zamówienia.

Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między sklepem a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd, właściwy dla siedziby klienta (nabywcy, kupującego, konsumenta).

Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń są dostępne również na: www.uokik.gov.pl, www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php, www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 

 

Regulamin zakupów obowiązujący do 31 grudnia 2022 r.

Postanowienia ogólne

Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową (sklep internetowy), jak również pocztą elektroniczną: rhema@rhema.pl oraz telefonicznie: 12-429-46-72 . Możliwe jest również pisemne złożenie zamówienia poprzez pocztę tradycyjną.

Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta.

Zawartość witryny internetowej sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego (pełni jedynie rolę informacji handlowej), a zatem złożenie zamówienia przez klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient, składając zamówienie, składa ofertę kupna zamawianych przedmiotów, zgodnie z informacją na ich temat znajdującą się w momencie zamówienia na witrynie sklepu.

W przypadku złożenia zamówienia przez klienta drogą internetową (strona www, wiadomość e-mail) lub faxem, momentem zawarcia umowy kupna-sprzedaży jest moment osobistego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę sklepu (telefonicznie lub e-mailem).

W przypadku złożenia zamówienia przez klienta telefonicznie, momentem zawarcia umowy kupna - sprzedaży jest moment przyjęcia zamówienia przez obsługę sklepu do realizacji. Domniemywa się, że sprzedawca przyjął zamówienie do realizacji bezpośrednio w momencie złożenia zamówienia telefonicznie, chyba że obsługa sklepu zastrzegła konieczność póĽniejszego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. W takim przypadku, zastosowanie ma punkt regulaminu dotyczący zamówień składanych przez internet lub fax.

Zespół sklepu rhema24.pl dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością.

Realizacja zamówienia

Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu, umożliwiającego naszemu pracownikowi weryfikację rzetelności złożonego zamówienia. Po przyjęciu zamówienia sprzedawca potwierdzi je telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, którego rzetelności nie udało się potwierdzić.

Moment telefonicznego lub e-mailowego potwierdzenia złożenia zamówienia przez sprzedawcę jest też okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia. PóĽniejsze dokonanie zmian w zamówieniu może być utrudnione, gdyż od momentu potwierdzenia zamówienia przez sprzedawcę zostaje ono skierowane do realizacji i towar może znajdować się już w drodze do zamawiającego. Niemniej, obsługa sklepu dołoży wszelkich starań, aby w każdym momencie, nawet po zawarciu umowy kupna - sprzedaży, umożliwić zamawiającemu zmianę danych do dostawy, a także (do momentu wysłania przesyłki) zmianę treści zamówienia, włącznie z rezygnacją przez zamawiającego z zakupu (odstąpienia od umowy).

W uzasadnionych przypadkach Sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty.

Czas realizacji zamówienia składa się z okresu do wysłania towaru (staramy się aby był on jak najkrótszy, zwykle 1-2 dni robocze od momentu złożenia zamówienia) oraz czasu potrzebnego na dostarczenie gotowej przesyłki do klienta. Jest on zależny od wybranego sposobu dostarczenia towaru i wynosi od 1 do 5 dni roboczych. Jest równy całkowitemu terminowi realizacji zamówienia, jeśli zamówione produkty są dostępne od ręki w naszym magazynie.

Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z klientem indywidualnie.

Zamówiony towar dostarczamy za pomocą firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy - są one widoczne przy zamawianiu książek na stronie Sklepu. Koszty dostawy są zależne od wielkości zamówienia, sposobu płatności i sposobu dostarczenia. Dowód zakupu (oryginał faktury VAT) jest dołączany do przesyłki.

Za zakupy w sklepie można zapłacić w następujący sposób:
  • Szybkim przelewem (Przelewy24)
  • Kartą płatniczą
  • BLIKIEM
  • Przelewem na rachunek bankowy. Towar wysyłamy po wpłynięciu kwoty na rachunek.
  • Przy odbiorze, czyli za tzw. pobraniem.

Podmiotem świadczącym usługę płatności online drogą elektroniczną są Przelewy24.

Czas obowiązywania rękojmi na sprzedane towary - dwa lata od wydania towaru.

Gwarancja, rękojmia i zwrot towaru

Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy: W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy, Kupujący (nabywca, konsument, klient) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności. Aby odstąpić od umowy, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: rhema@rhema.pl. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres Rhema, ul. Lubicz 10, 31-504 Kraków.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:
(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
[DANE SPRZEDAJĄCEGO]
.........
Ja ......... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy .........
Data zawarcia umowy to ........., data odbioru .........
Imię i nazwisko ......... Adres ......... Data ......... Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania towaru. W przypadku uznania odstąpienia od umowy wysyłamy zwracane pieniądze w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu otrzymania przez nas przesyłki zwrotnej.Ochrona danych osobowych

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w związku z RODO

Od 25 maja obowiązuje w Polsce Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (Unii Europejskiej) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Poniżej przedstawiamy kilka informacji o sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o Państwa prawach jakie w związku z tym przetwarzaniem Państwu przysługują.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak wykorzystywane będą Państwa dane, jest firma Rhema Adam Karkowski z siedzibą przy ulicy Lubicz 10, 31-504 Kraków (NIP 676-000-81-92, REGON 350002730,mejl rhema@rhema.pl, tel. 12-429-46-72).

Skąd mamy Państwa dane?

Otrzymaliśmy je od Państwa w związku z zakupami dokonywanymi przez Państwa na naszych stronach internetowych www.rhema.pl, www rhema24.pl, allegro.rhema.pl oraz w księgarni stacjonarnej przy ulicy Lubicz 10 w Krakowie.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych?

Przetwarzanie danych jest niezbędne dla realizacji zakupów w ww. sklepach internetowych oraz w księgarni stacjonarnej. Zapewnia to bezpieczeństwo obsługi transakcji, jej realizację w ramach umowy sprzedaży oraz realizację zamówień złożonych w przyszłości (np. w celu zalogowania się do własnego konta użytkownika w sklepie internetowym). Przetwarzanie danych osobowych jest też niezbędne aby przeprowadzić ewentualne procesy reklamacyjne, w wypadku, gdy zaistnieją podstawy do ich złożenia, a także wspiera kontakt między firmą Rhema Adam Karkowski a Państwem, w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

W przypadku udzielonej zgody firma Rhema Adam Karkowski przetwarza dane również w celu zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych.

Czy podanie danych jest obowiązkiem?

Firma Rhema Adam Karkowski wymaga podania danych, by móc zawrzeć z Państwem umowę sprzedaży, w związku z przeprowadzonymi transakcjami. Niezbędne jest podanie adresu do wysyłki zamówionych

towarów, a także innych danych (np. numeru telefonu kontaktowego), wymaganych przez firmę kurierską czy Pocztę Polską w celu dostarczenia towarów do Państwa. Podanie danych jest również niezbędne w celu wystawienia faktury imiennej (na żądanie Kupującego) w związku z dokonywaniem zakupów w księgarni stacjonarnej przy ulicy Lubicz 10 w Krakowie.

Jakie macie Państwo uprawnienia w zakresie przetwarzania danych?

Zapewniamy, że respektujemy wszelkie prawa, wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.:

1) Prawo dostępu.

2) Prawo sprostowania danych – przy zauważeniu, że dane te są nieprawidłowe lub niekompletne.

3) Prawo usunięcia danych – gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, gdy cofniecie Państwo swą zgodę na ich przetwarzanie, zgłosicie sprzeciw wobec przetwarzania danych, gdy dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Dane powinny być również usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, a także gdy zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku.

4) Prawo ograniczenia przetwarzania danych – po dostrzeżeniu, że dane są nieprawdziwe istnieje możliwość ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.

5) Prawo do przenoszenia danych – na podstawie Państwa zgody lub zawartej umowy. Przenoszenie to odbywa się w sposób automatyczny.

6) Prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym ich profilowaniu.

7) Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Komu udostępniamy dane osobowe?

Dane osobowe udostępniamy tylko wtedy, gdy jest to konieczne – podmiotom wspierającym funkcjonowanie sprzedaży przez firmą Rhema Adam Karkowski w świadczeniu usług, a także podmiotom, za pośrednictwem których zamówiony towar trafia pod wskazany w zamówieniu adres, tj. firmom kurierskim oraz Poczcie Polskiej – wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji zamówienia. Sklep może również przekazać dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Jak długo dane osobowe będą przechowywane?

Firma Rhema Adam Karkowski przechowuje Państwa dane przez czas niezbędny do realizacji zamówień, a także przez okres następujący po zamówieniu, służący dochodzeniu ewentualnych roszczeń, przeciwdziałaniu nadużyciom i oszustwom, do celów skarbowych (podatkowych), statystycznych i archiwizacyjnych – przez okres 6 lat od zdarzenia powodującego konieczność przetwarzania danych.


Postanowienia końcowe

Właścicielem sklepu jest firma Rhema Adam Karkowski, ul. Lubicz 10, 31-504 Kraków, NIP 676-000-81-92, REGON 350002730.

Adres prowadzenia działalności jest jednocześnie adresem korespondencyjnym sprzedawcy.

Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep oraz zamawiającego klienta umowy kupna - sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez klienta zamówienia.

Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między sklepem a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd, właściwy dla siedziby klienta (nabywcy, kupującego, konsumenta).

Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl